Yrityksen menestyksen takana on hyvinvoiva yrittäjä, vai onko hyvinvoivan yrittäjän takana menestyvä yritys? Varmaa ainakin on, että jokaisen yrittäjän yhtenä tavoitteena tulisi olla oma hyvinvointi.

Etätyöt ovat lisääntyneet ja kontaktit vähentyneet, samaan aikaan luonnollinen liikkuminen on vähentynyt ja mahdollisuudet liikuntaan rajoittuneet. Näemmekö tilanteen uhkana vai mahdollisuutena, se voi olla molempia. Mahdollisuus lienee siinä, että oman ajan suunnittelu on helpompaa.

Kun vapaus oman työn tekemiseen kasvaa, on entistä tärkeämpää suunnitella tehtävät ja aikataulut hyvin. Suunnittelua voidaan toteuttaa monella toimivalla tavalla. Osa meistä vannoo ruutuvihon ja paperikalenterin nimeen. Sähköinen kalenteri on varmasti yksi eniten käytetyistä ajanhallintamenetelmistä. Järjestelmä toimii hyvin, kun kalenteriin muistetaan varata riittävästi aikaa tärkeitä tehtäviä varten. Microsoft tarjoaa myös analytiikkaa oman työajan ja tuottavuuden seurantaan. Analytiikka raportoi kuukausittain, miten ajanhallinta on onnistunut analytiikan näkökulmasta.

Tasapainoa työn ja vapaa-ajan välillä voidaan parantaa monella tavalla.

Suunnittelu on tärkeintä! Kun työ vie kaiken ajan ja vapaa-aika katoaa jonnekin mustaan aukkoon. On aika tarttua toimeen ja suunnitella kalenteriin tilaa myös vapaa-ajalle. Aikataulutus on kaiken a ja o. Keskittymällä yhteen asiaan kerrallaan, säästetään myös valtavasti aikaa.

Priorisointi auttaa selkeyttämään aikataulutusta. Tarvitaanko kaikki nämä asiat juuri nyt? Onko tässä asioita, jotka voisi tehdä ensi viikolla tai ensi kuussa. On myös hyvä pohtia voisiko vähemmän olla enemmän. Onko listalla asioita, jotka vievät vain aikaa eivätkä tuota mitään lisäarvoa.

Apua suunnitteluun ja hallintaan

1.Tehtävälista sellaisia tehtäviä varten, jotka voidaan toteuttaa silloin, kun tehtäville on oikea aika ja resurssi. Kun asiat listataan, ne eivät pyöri ajatuksissa varaamassa kapasiteettia ja niihin voidaan palata sitten kun on sopiva hetki.

2. Yhden kuukauden suunnitelma, jossa keskitytään vain kaikkein tärkeimpiin asioihin. Suunnitelman avulla vapautuu aikaa ja resurssia. Ajan voi halutessaan käyttää vapaa-aikaan ja omaan hyvinvointiin panostamiseen. Omaan hyvinvointiin panostaminen parantaa työkykyä ja rakentaa positiivista kierrettä hyvään oloon, sekä jaksamiseen.

3. Kuukauden kuluttua tehdään uudelleen suunnitelma seuraavan kuukauden tehtävistä. Silloin päätetään uudelleen, mitkä tehtävät tällä kertaa jätetään tulevaisuuden tehtävälistalle. Kun jokin tärkeä tehtävä uhkaa jäädä toistuvasti tulevaisuuden listalle, kannattaa miettiä voisiko tehtävän ulkoistaa.

4. Palautuminen ja vapaa-aikaa mukaan suunnitelmaan. Valitse yksi ei kiireellinen työtehtävä, joka vie aikaasi kohtuuttoman paljon juuri tällä hetkellä. Siirrä tehtävä tulevaisuuden tehtävälistalle tai jos mahdollista ulkoista tehtävä. Sen jälkeen voit aikatauluttaa vapautuneen ajan oman hyvinvoinnin tarpeisiin. Esim. työtehtävä, joka ei ole kiireellinen ja vie aikaa 1–2 h päivässä / viikossa. Tehtävä ei tunnu etenevän ja tekeminen turhauttaa. Vapautuneen ajan voi käyttää kävelylenkkiin tai muuhun liikuntaan, joka tuottaa hyvää oloa.

5. Tärkeintä on laatia kaikesta riittävän yksinkertainen suunnitelma ja noudattaa laadittua suunnitelmaa.

Toteutin vinkkejä myös omassa toiminnassani

1. Siirsin tulevaisuuden tehtävälistalle tehtävän, joka aidosti vaatii paljon resurssia ja aikaa. Toteutan sen vasta sitten kun on oikea hetki.

2. Ulkoistin pieniä tehtäviä, jotka veivät omaa aikaani liian paljon suhteessa saatuun hyötyyn.

3. Aloitin retkiluistelun, joka on minulle uusi harrastus. Sitä voi harrastaa todella monessa paikassa ja on sen vuoksi helppo suunnitella mukaan työn ja vapaa-ajan kokonaisuuteen.

Töiden järjestelyn avulla työskentelyn tehokkuus nousi huomattavasti. Lisääntyneen vapaa-ajan ja uuden harrastuksen myötä, myös jaksaminen ja hyvä fiilis on todella hyvällä tasolla!

Löysitkö sinä tästä vinkkiä, josta voisi olla iloa?

HALUAN MUKAAN!

Olen lukenut tietosuojaselosteen ja tilaan uutiskirjeen.