KOTAkonsultti Oy

#STRATEGIAVALMENNUS

Asiantuntemusta ja strategista ohjausta, selkeät tavoitteet ja aikataulu ovat menestyksen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta avain tekijöitä

Strategiavalmennus on prosessi, jossa saat apua ulkopuoliselta asiantuntijalta strategian suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.

STRATEGIAVALMENNUS

Liiketoiminnan monimutkaisten haasteiden ratkaisuun löytyy avaimet strategiavalmennuksesta. Huolellinen kartoitus ja analysointi kertoo yrityksen heikkoudet ja vahvuudet, jolloin voidaan luoda toimiva strategia ja kohdistaa resurssit oikeisiin kohteisiin. Selkeä strategia, toimiva prosessi ja oikein kohdistetut resurssit tekevät liiketoiminnasta kannattavaa ja on avain liiketoiminnan menestykseen ja kasvuun.

Oikeilla työkaluilla ja suunnitelmalla rakennetaan yritykselle strateginen polku, joka vie kohti tavoitteita. Tunteella ja taidolla rakennettu välittävä ja positiivinen ympäristö auttaa luomaan yhteisön, jossa kaikkien on hyvä työskennellä kohti asetettuja tavoitteita. Hyvällä energialla, läsnäololla ja strategiavalmennuksella rakennetaan toimivat ja tehokkaat prosessit. Toiminnan tehostumisella saavutetaan yritykselle mahdollisuudet kasvuun.

Strategiavalmennus on prosessi, jossa saat apua ulkopuoliselta asiantuntijalta strategian suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.

STRATEGIAVALMENNUS

Liiketoiminnan monimutkaisten haasteiden ratkaisuun löytyy avaimet strategiavalmennuksesta. Huolellinen kartoitus ja analysointi kertoo yrityksen heikkoudet ja vahvuudet, jolloin voidaan luoda toimiva strategia ja kohdistaa resurssit oikeisiin kohteisiin. Selkeä strategia, toimiva prosessi ja oikein kohdistetut resurssit tekevät liiketoiminnasta kannattavaa ja on avain liiketoiminnan menestykseen ja kasvuun.

Oikeilla työkaluilla ja suunnitelmalla rakennetaan yritykselle strateginen polku, joka vie kohti tavoitteita. Tunteella ja taidolla rakennettu välittävä ja positiivinen ympäristö auttaa luomaan yhteisön, jossa kaikkien on hyvä työskennellä kohti asetettuja tavoitteita. Hyvällä energialla, läsnäololla ja strategiavalmennuksella rakennetaan toimivat ja tehokkaat prosessit. Toiminnan tehostumisella saavutetaan yritykselle mahdollisuudet kasvuun.

Mitä saat?

Strategiavalmennus on prosessi, jossa saat apua ulkopuoliselta asiantuntijalta strategian suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Mitä saat?

Strategiavalmennus on prosessi, jossa saat apua ulkopuoliselta asiantuntijalta strategian suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Strategiavalmennus on prosessi, jossa saat apua ulkopuoliselta asiantuntijalta strategian suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Mitä saat?

Yrityksen kasvu

Usein kysytyt kysymykset

Strategiavalmennus on prosessi, jossa saat apua ulkopuoliselta asiantuntijalta strategian suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Valmennus auttaa sinua varmistamaan, että strategiasi on kunnianhimoinen, realistinen ja toteuttamiskelpoinen.

Se voi hyödyttää yksilöitä, johtajia, yrittäjiä, tiimejä. Se on erityisen hyödyllistä heille, jotka haluavat kehittää yritystä ja tavoittelevat kasvua.

Se sisältää useita vaiheita kuten.

– Strategian ja nykytilanteen analysointi

– Strategian tavoitteiden asettamisen

– Toimintasuunnitelman laatimisen strategian toteuttamiseksi

– Strategian viestiminen ja osapuolten sitouttamisen toteuttamaan strategiaa

– Seurannan ja arvioinnin strategian onnistumisesta ja tarvittaessa muutoksen tekemisen

Kannattaa varata ilmainen tutustuminen strategiavalmentajalta ja keskustella tarpeista hänen kanssaan.

Mikä vuoden 2024 tavoitteesi tarvitsee boostia toteutuakseen?
Varaa aika kalenteristani, suunnitellaan toteutusta yhdessä.
KARTOITUS VERKOSSA on maksuton, eikä sido sinua mihinkään.