KOTAkonsultti Oy

Pienen yrityksen kasvu voi joskus tuntua lähes mahdottomalta toteuttaa. Yrittäjä huomaa olevansa ”lasikatto”-tilanteessa. Mitä lasikatto tässä tapauksessa tarkoittaa? Lasikatolla kuvataan tilannetta, jossa yrittäjä näkee kasvun mahdollisuudet, mutta syystä tai toisesta ei onnistu kasvattamaan yritystoimintaansa.

Mistä lasikatto sitten johtuu? Tilanne muodostuu silloin, kun kasvulle nähdään mahdollisuus. Yrittäjällä ei kuitenkaan ole resurssia tai kykyä suunnitella toimintaa sellaiseksi, että kasvu pääsisi vauhtiin. Miten tästä tilanteesta päästään eteenpäin? Vaaditaan rohkeutta ottaa seuraava askel, joka on usein avun tai palvelun ostamista tukemaan liiketoimintaa. Strategia on yksi avain kasvuun, ongelmaksi usein muodostuu miten ja kuka sen rakentaa.

Millaista palvelua tarvitaan ja mitä oikein kannattaa ostaa

Lisäkäsiä palveluun ja tuotantoon on usein melko helppoa ostaa. Kasvun kynnyksellä tarvitaan kuitenkin myös suunnitelmia ja laskelmia. Hallitun kasvun avain aina laskelmissa ja strategiassa. Vankka mielipiteeni on, että vain oheisella mallilla voidaan toimintaa hallita ja ohjata suunnitelmallisesti kohti tavoitteita ja kasvua.

Suunnitelmallisen liiketoiminnan malli

Kasvun esteet TOP 3

  1. Oma uskomukseni on, että pienyrityksen kasvun suurin este on yrittäjän rohkeus tai oikeastaan sen puute. Rohkeutta perustelen sillä, että seuraavat askelet tulee ottaa, olivat ne sitten mitä tahansa. Jos haaste on esimerkiksi verkostoitumisessa, on lähdettävä liikkeelle rakentamaan verkostoja. Verkostojen kautta ratkeaa usein moni muukin haaste. Ympärille löytyy uusia ihmisiä, jotka voivat auttaa monissa asioissa.
  2. Toisena merkittävänä esteenä on osaamattomuus, joka johtaa epäjärjestelmälliseen toimintaan ja kokonaisuuden hallinta katoaa. Jos se ei täysin katoa, niin vähintäänkin vie valtavasti resursseja. Toiminnan poukkoillessa tavoitteet, tehtävät, päämäärät ja suunnitelmat ovat vailla selkeyttä. Aikaa käytetään valtavasti liian monen asian tekemiseen yhtäaikaisesti, eikä mikään oikeastaan etene.
  3. Kolmas este on verkostojen puute. Jos yrittäjä puurtaa kaiken aikaa yksin, hän ei ehdi verkostoitua eikä näin ollen myöskään voi saada apua verkostoltaan. Kaiken kiireen keskellä pitäisi myös osata varata aikaa verkostoitumiselle.

Strategia on avain kasvuun, jolloin haasteet väistyvät yksi kerrallaan

Yhtä varmaa ja oikeaa tapaa ei varmasti olekaan, muutamalla hyvällä valinnalla päästään kuitenkin eteenpäin. Parhaisiin tuloksiin päästään valitsemalla rohkeasti asiat, joihin tartutaan. Kartoitetaan oma osaaminen ja voimavarat sekä listataan asiat, joihin tarvitaan apua. Laaditaan aikataulu ja suunnitelma strategian toteuttamiseksi ja noudatetaan sitä.

Haluatko kuulla kasvun haasteista ja mahdollisuuksista lisää?

Tule mukaan 19.1 @beredacoaching Uskalla kasvaa -webinaariin, jossa keskustellaan yrityksen kasvun esteistä ja siitä, miten esteitä voidaan poistaa. Webinaarissa Johanna Paronen ja Anna Lassila pohtivat pienyrityksen haasteita ja mahdollisuuksia.

Ilmoittaudu tästä:

https://bereda.fi/rohkeutta-kasvuun

Nähdäänhän webinaarissa?

HALUAN MUKAAN!

Olen lukenut tietosuojaselosteen ja tilaan uutiskirjeen.