KOTAkonsultti Oy

#konsultointi

Kun sijoitat yrityskonsultointiin, saat käyttöösi runsaasti asiantuntemusta ja ohjausta kokeneilta ammattilaisilta.

Leader Tunturi-Lappi kehittämistuet ja konsultointi

Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion alueen mikroyrityksille suunnatut kehittämistuet. Autan yrittäjiä suunnittelemaan ja kehittämään liiketoimintaa ja kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistuen avulla voit halutessasi käyttää palveluitani yritystoimintasi suunnitteluun.

Konsultointi - Kun sijoitat yrityskonsultointiin, saat käyttöösi runsaasti asiantuntemusta ja ohjausta kokeneilta ammattilaisilta
Konsultointi - Kun sijoitat yrityskonsultointiin, saat käyttöösi runsaasti asiantuntemusta ja ohjausta kokeneilta ammattilaisilta

Leader Tunturi-Lappi kehittämistuet ja konsultointi

Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion alueen mikroyrityksille suunnatut kehittämistuet. Autan yrittäjiä suunnittelemaan ja kehittämään liiketoimintaa ja kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistuen avulla voit halutessasi käyttää palveluitani yritystoimintasi suunnitteluun.

Yrityksen kasvu

Leader Tunturi-Lappi kehittämistuet ja konsultointi

Enontekiön, Kittilän, Kolarin ja Muonion alueen mikroyrityksille suunnatut kehittämistuet. Autan yrittäjiä suunnittelemaan ja kehittämään liiketoimintaa ja kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistuen avulla voit halutessasi käyttää palveluitani yritystoimintasi suunnitteluun.

Konsultointi - Kun sijoitat yrityskonsultointiin, saat käyttöösi runsaasti asiantuntemusta ja ohjausta kokeneilta ammattilaisilta
Konsultointi - Kun sijoitat yrityskonsultointiin, saat käyttöösi runsaasti asiantuntemusta ja ohjausta kokeneilta ammattilaisilta

Konsultointi

Arviomme yhdessä yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet, sekä tunnistamme kasvu- ja kehitysmahdollisuudet. Saat käyttöösi räätälöityjä strategioita, jotka on suunniteltu tavoitteidesi mukaan. Autan toimintojen optimoimisessa, prosessien virtaviivaistamisessa ja yleisen tehokkuuden parantamisessa, mikä viime kädessä ajaa kustannussäästöjä ja kannattavuutta. Saat liiketoiminnallesi kokenutta ulkopuolista näkökulmaa toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen, jotta saavutetaan halutut tulokset. Toteutus voidaan tehdä lyhyellä jaksolla tai pidemmällä aikavälillä, asiakkaan tarpeiden mukaan. Analysointi ja tulosten seuranta kertovat, onko toteutus edennyt suunnitelman mukaisesti. Onnistumista voidaan mitata eri mittareilla, kuten tulokset, kustannussäästöt, aikataulun pitäminen, asiakastyytyväisyys tai prosessien tehostuminen.

Konsultointi - Kun sijoitat yrityskonsultointiin, saat käyttöösi runsaasti asiantuntemusta ja ohjausta kokeneilta ammattilaisilta

Konsultointi

Arviomme yhdessä yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet, sekä tunnistamme kasvu- ja kehitysmahdollisuudet. Saat käyttöösi räätälöityjä strategioita, jotka on suunniteltu tavoitteidesi mukaan. Autan toimintojen optimoimisessa, prosessien virtaviivaistamisessa ja yleisen tehokkuuden parantamisessa, mikä viime kädessä ajaa kustannussäästöjä ja kannattavuutta. Saat liiketoiminnallesi kokenutta ulkopuolista näkökulmaa toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen, jotta saavutetaan halutut tulokset. Toteutus voidaan tehdä lyhyellä jaksolla tai pidemmällä aikavälillä, asiakkaan tarpeiden mukaan. Analysointi ja tulosten seuranta kertovat, onko toteutus edennyt suunnitelman mukaisesti. Onnistumista voidaan mitata eri mittareilla, kuten tulokset, kustannussäästöt, aikataulun pitäminen, asiakastyytyväisyys tai prosessien tehostuminen.

Mitä saat?

Konsultointisivu kuva 2

Mitä saat?

Konsultointisivu kuva 2
Konsultointisivu kuva 2

Mitä saat?

Yrityksen kasvu

Q&A

Konsultointi on palvelu, jossa asiantuntija tarjoaa tietotaitoaan asiakkaan käyttöön ja neuvoo asiakasta valituissa asioissa.

Konsultti voi auttaa asiakasta ratkaisemaan ongelmia, kehittämään strategioita, parantamaan prosesseja, tarjoamaan koulutusta, auttaa rahoitushakemuksen laatimisessa tai antamaan liiketoimintaneuvontaa.

Kaikki, jotka haluavat kasvattaa tai tehostaa liiketoimintaansa, eivätkä itse ehdi tai osaa panostaa aiheeseen riittävästi.

Tärkeintä on tutustua konsultin taustaan ja ottaa yhteyttä sellaiseen konsulttiin, jolla on kokemusta ja koulutusta niihin osa-alueisiin, joihin tarvitset apua. Kannattaa myös tavata konsultti vaikka verkossa ja keskustella hänen kanssaan omista tarpeista. Konsultin valinta on tärkeä päätös, johon myös henkilökemiat vaikuttavat.

Konsultointiprosessi vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan, se voi sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

– Ongelman tai tarpeen määrittely

– Ratkaisujen suunnittelu ja esittely

– Ratkaisujen toteutus ja seuranta

– Rahoitushankkeen valmistelu ja tekeminen

Konsultointi ja koulutus ovat kaksi eri asiaa, mutta niitä voidaan yhdistää. Konsultointi keskittyy usein ongelmien ratkaisemiseen ja ratkaisujen löytämiseen. Koulutuksessa jaetaan pääasiassa tietoa ja opetetaan käytännön taitoja. Konsultti voi tarjota koulutusta osana palvelujaan, jolloin voidaan myös parantaa organisaation taitoja tai prosesseja.