KOTAkonsultti Oy

Kolme tärkeää työkaluja – kolme vinkkiä jokaisen käyttöön

Strategiaan on kirjattu kasvu, sekä lisäksi toimenpiteitä ja mittareita kasvun saavuttamiseksi. Nyt näyttää hyvältä, mitä seuraavaksi?

Isoja kirjainyhdistelmä ERP, CRM ja SEO, liittyvät yrityksen strategiaan, kehitykseen, mahdolliseen menestykseen ja voimavaroihin. Miten pienyrittäjä voi hyödyntää tai hallita näitä työkaluja omassa arjessaan ja toteuttaa niiden avulla yrityksen strategiaa? Ovatko työkalut vain suuria yrityksiä varten?

Vaikka ERP -järjestelmät suunnitellaan pääosin suurille yrityksille, on pk-yrityksellekin tärkeää pyrkiä kustannustehokkuuteen uusien tekniikoiden avulla.

Toiminnanohjausjärjestelmä, ERP

Enterprise Resource Planning on ohjelmisto, jonka avulla organisaatiot voivat automatisoida ja hallita keskeisiä toimintojaan yhdestä järjestelmästä.

Yrityksen pystyessä keskittymään liiketoiminnan ytimeen, jota parhaiten osataan, saadaan myös aikaan paras mahdollinen liiketulos. Resurssien siirtäminen ydintoimintaan onnistuu lisäämällä automaatiota liiketoiminnan tukitoimintoihin. Pienen yrityksen automatisoituja tukitoimintoja voivat olla esimerkiksi:

  1. Asiakkuuksien hallintajärjestelmä
  2. Tarjous-, tilausjärjestelmä
  3. Varastonvalvonta

Näiden kolmen toiminnon yhdistäminen taloushallintajärjestelmään tuo yritykselle monia mahdollisuuksia automatisoida liiketoimintaa. Yksinkertaisissakin järjestelmissä asiakkaat, tarjoukset ja tilaukset soljuvat taloushallinnan järjestelmässä vaivattomasti. Varastonvalvonnan integroiminen tuottaa usein hieman enemmän työtä, toisaalta jatkossa myös säästää selkeästi enemmän resursseja. Hyvästä taloushallinnan järjestelmästä saa vaivattomasti luotua integraation myös verkkokauppaan ja sitä kautta varastonvalvontaan.

CRM järjestelmä kokoaan asiakkaiden tiedot myyntiä, markkinointia sekä asiakaspalvelua varten.

Automaatio lisää vapaa-aikaa

Asiakkuuksien hallintajärjestelmä, CRM

Customer Relationship Management pitää sisällään kaikki ne toiminnot, jotka liittyvät asiakassuhteiden hallintaan.

Järjestelmän hankkiminen tuntuu välttämättömältä. Mutta miten osaan valita yritykselle sopivan ratkaisun? Paras järjestelmä on aina se, joka sopii yrityksen tarpeisiin parhaiten. Hyvä tapa kartoittaa tarpeita ja voimavaroja on listata ne asiat, jotka ovat välttämättömiä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakkuuksien hallinta voidaan toteuttaa ERP-järjestelmän ja esimerkiksi Smaily -sähköpostiohjelmiston avulla. Näiden yhdistelmällä rakentuu kattava CRM-järjestelmä pienen yrityksen tarpeisiin, jolloin yhteyden pito asiakkaisiin voidaan automatisoida suurelta osin. Dataa ja automaatiota hyödynnettäessä asiakaspalvelussa, kertyy yritykselle arvokasta tietoa asiakkaan käyttäytymisestä. Aidot asiakaskontaktit ovat kuitenkin erittäin tärkeitä. Datan avulla pyritään tarkentamaan, mitä kenellekin asiakkaalle tarjotaan. Analytiikan avulla mittaamalla ja tuloksia analysoimalla voidaan jatkuvasti parantaa asiakaskokemusta.

Asiakkaiden kiittäminen, heille tiedottaminen ja tilaamisen mahdollistaminen sähköpostin välityksellä on tehokas ja edullinen tapa palvella asiakasta. Se on myös merkittävä osa CRM-järjestelmää.

Välittömiä hyötyjä ovat esimerkiksi:

  1. Vähentää manuaalista työtä
  2. Automatisoi prosessit
  3. Vapauttaa aikaa ydinliiketoimintaasi

Nopeaa ja helppoa sähköpostiviestintää ja markkinointia Smaily -ohjelmalla!

Sähköpostimarkkinointi on tilastollisesti kustannustehokkain markkinoinnin muoto.

Kuluttajat pitävät brändien sähköpostimarkkinointia yhä tärkeämpänä. DMA:n Consumer Email Tracker 2023 -raportin mukaan, kuluttajien osuus, jotka sanovat pitävänsä brändisähköpostiviestejä hyödyllisenä, on kaksinkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana.”
26.4.2023 warc.com

Hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi, koska sijoitukset hakutuloksissa muuttuvat nopeasti.

Automaatiolla lisää omaa aikaa.

Hakukoneoptimointi, SEO

Search Engine Optimization on prosessi, jonka avulla pyritään tuomaan lisää kävijöitä hakukoneista verkkosivuillesi.

Optimointiin kannattaa tutustua ja pyrkiä rakentamaan verkkonäkyvyys hakukoneoptimoinnin kannalta suotuisasti. Tässäkin asiassa myös pienellä pääsee hyvin liikkeelle.

Verkkosivujen suunnittelussa on tärkeää panostaa ei vaan hakukoneoptimointiin vaan arvokkaaseen sisältöön, jota asiakkaat kuluttavat mielellään. Asiakkaat ovat myös Googlen asiakkaita ja sen vuoksi Google arvostaa sisältöjä, jotka tuottavat lisäarvoa Googlen asiakkaille.

Tarkasta ainakin nämä:

  1. Avainsanatutkimus, löytyykö sisällöstäsi oikeita avainsanoja?
  2. Onko sivustosi sisältö helppolukuista ja skaalautuu oikein mobiilille?
  3. Linkit tuovat lisäarvoa, jota Google arvostaa. Onko sivustollasi linkkejä?

Ota mukaan data, automaatio ja analytiikka ja säästä omaa työaikaasi. Mihin sinun aikasi kuluu, tekeekö automaatio jo osan työtehtävistäsi?

Mitä ajatuksia data, analytiikka ja automaatio herättää?

#strategiavalmennus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

HALUAN MUKAAN!

Olen lukenut tietosuojaselosteen ja tilaan uutiskirjeen.